Korp är Språkbanken Texts centrala korpusverktyg, som stödjer konkordansvisning.

 

Sparv är ett annoteringsverktyg med korpusimportkedja och nättjänst.

 

Strix är ett sök- och navigeringsverktyg, med fokus på dokument- och innehållsbaserad analys.

 

Karp är en lexikal plattform.

 

Sidan uppdaterad 2020-08-24 15:44